Vi är specialiserade på hantering av olika bulkprodukter, vätskor och kemikalier. Förutom traditionella stuveritjänster, transporter och fabriksservice erbjuder vi även ett flertal olika mervärdestjänster som t.ex. säckning, ultraljudsgranskingar av fartygens lastutrymmen mm.

Exempel på produkter vi hanterar:

  • Sulfat av kaliumklorid
  • Kaliumklorid
  • Svavelsyra
  • Fosforsyra
  • Ammoniak
  • Foderfosfater