Verksamheten i den så kallade Silverstenshamnen i Karleby har under åren skötts av olika bolag. Hamndelen var i tiderna Kemiras industrihamn och verksamheten sköttes helt i Kemiras egen regi. Senare övertogs hamnfunktionerna av bolaget OnePoint som skötte funktionerna ända tills verksamheten övergick i Hacklin Bulk Service Ltd:s ägo. Sedan september 2014 sköts hamnoperationerna och fabriksservicen av Oy Otto Rodén Ab då verksamheten vid den tidpunkten övertogs av Backman-Trummer gruppen som ingår i KWH-koncernen.

I och med en stark och solid ägarbas präglas verksamheten av effektivitet och långsiktighet och vi kan erbjuda våra kunder pålitliga tjänster och en säker samarbetspartner.