Backman Trummer Group

Otto Rodén

Oy Otto Rodén Ab (Roden Shipping) erbjuder skräddarsydda hamnoperatörs- och fabriksservicetjänster. Vi har lång erfarenhet av bland annat hantering av olika bulkprodukter, vätskor och kemikalier. I Karleby erbjuder vi stuveritjänster, interna transporter mellan hamnen och storindustriområdet samt godshantering vid produktionsanläggningarna. Vid behov tar vi hand om hela logistikkedjor inklusive land- och sjötransporter.

Oy Otto Rodén Ab förnyar sin verksamhet

Hamnoperatören Oy Otto Rodén Ab (Roden Shipping) erbjuder skräddarsydda speditions-, fabriks- och lagertjänster i Karleby hamn. Företaget är specialiserat på hantering av ljusa bulkprodukter, såsom foderfosfater, kaliumsulfat och kaliumsalt. Man har också bred kompetens inom hantering av vätskor och kemikalier, såsom svavelsyra, fosforsyra och ammoniak. Verksamhetens tyngdpunkt ligger på exporten och kunderna består i huvudsak av företag vid Karlebys industriområde. […]

Oy Otto Rodén AB del av Backman-Trummer Group