Oy Otto Rodén Ab förnyar sin verksamhet

Hamnoperatören Oy Otto Rodén Ab (Roden Shipping) erbjuder skräddarsydda speditions-, fabriks- och lagertjänster i Karleby hamn. Företaget är specialiserat på hantering av ljusa bulkprodukter, såsom foderfosfater, kaliumsulfat och kaliumsalt. Man har också bred kompetens inom hantering av vätskor och kemikalier, såsom svavelsyra, fosforsyra och ammoniak. Verksamhetens tyngdpunkt ligger på exporten och kunderna består i huvudsak av företag vid Karlebys industriområde.

Karleby Hamn Ab:s utvecklingschef Jyrki Roukala (till vänster) och Oy Otto Rodén Ab:s produktionschef Kimmo Satomaa driver utvecklingsprojektet i nära samarbete.

Den ständiga utvecklingen av processerna är en del av Otto Rodéns strategi. Som en del av det här utvecklingsarbetet satsar företaget nu på en logistisk helhetslösning som omfattar transport- och hanteringskedjans alla skeden från lagerbyggnader till landtransporter, hamnens krankapacitet och fartygstrafiken.

– Vår målsättning är att ännu under det här året betydligt höja effektiviteten gällande transporterna mellan industrin och hamnen samt lastnings- och lossningsverksamheten av fartygen. Detta uppnår vi bland annat genom att förnya lastbilsflottan och förstora flaken. Hamnbolaget förnyar också stegvis hamnens kranar, gripar och skopor, berättar företagets produktionschef Kimmo Satomaa.

– Större ekipage kräver också en del omändringar av industrins lagerbyggnader som bl.a. större dörröppningar och lastningsutrymmen. Utvecklingen sker i nära samarbete med Karleby Hamn Ab och våra uppdragsgivare.

– Samarbete och mod att förnya sig har varit ledorden ända sedan projektet startade. Vi vill skapa effektivitet, gemenskap och en samarbetskultur. På så sätt kan vi erbjuda pålitliga och kundorienterade tjänster på mer konkurrenskraftiga villkor i framtiden, konstaterar Satomaa.