Oy Otto Rodén Ab uudistaa toimintaansa

Satamaoperaattori Oy Otto Rodén Ab (Roden Shipping) tarjoaa räätälöityjä huolinta-, tehdas- ja varastointipalveluja Kokkolan satamassa. Yhtiön erikoisosaamista on vaaleiden bulkkituotteiden, kuten rehufosfaattien, kaliumsulfaatin ja kalisuolan, käsittely. Sillä on laajaa osaamista myös nesteiden ja kemikaalien, kuten rikkihapon, fosforihapon ja ammoniakin käsittelystä. Yhtiön toiminta on vientipainotteista ja sen asiakkaita ovat pääasiassa Kokkolan suurteollisuusalueen yritykset.

Kokkolan Satama Oy:n kehityspäällikkö Jyrki Roukala (vasemalla) ja Oy Otto Rodén Ab:n tuotantopäällikkö Kimmo Satomaa vievät kehityshanketta eteenpäin tiiviissä yhteistyössä.

Prosessien jatkuva kehittäminen on osa Otto Rodénin strategiaa. Osana tätä kehitystyötä yhtiö panostaa nyt
logistiseen kokonaisratkaisuun, joka kattaa kuljetus- ja käsittelyketjun kaikki vaiheet varastorakennuksista maakuljetuksiin, sataman nosturikapasiteettiin ja laivaliikenteeseen.

– Tavoitteenamme on saavuttaa vielä tämän vuoden aikana merkittävä parannus asiakasyritysten ja sataman välisten kuljetusten sekä laivojen lastaus- ja purkaustoiminnan tehokkuudessa. Tähän päästään mm. uusimalla kuljetuskalustoa ja kasvattamalla autojen lavakokoa.

Sataman nostureita ja kahmareita uusitaan asteittain satamayhtiön toimesta, kertoo yhtiön tuotanto-päällikkö Kimmo Satomaa.

– Kuljetuskaluston koon kasvaessa myös teollisuuden varastorakennuksiin tarvitaan muutoksia, kuten suurempia oviaukkoja ja suurempia lastaustiloja. Hanketta viedäänkin eteenpäin tiiviissä yhteistyössä Kokkolan satamayhtiön ja asiakasyritysten kanssa.

– Yhteistyö ja rohkeus uudistua ovat olleet hankkeen avainsanoja alusta lähtien. Tavoitteenamme on toiminnan tehostaminen ja yhteistyökulttuurin vahvistaminen. Siten voimme jatkossa tarjota luotettavia ja asiakaslähtöisiä palveluja entistäkin kilpailukykyisemmin ehdoin, Satomaa toteaa.